Trích xuất dữ liệu của thiết bị điện tử

Giải pháp hỗ trợ công tác trích xuất và sao lưu dữ liệu của các thiết bị điện tử
 


Là gải pháp kỹ thuật số cho việc thu thập, phân tích và bảo mật dữ liệu số. Giải pháp của chúng tôi tập trung vào việc phân tích dữ liệu từ các thiết bị di động, máy tính và các nguồn dữ liệu kỹ thuật số khác để hỗ trợ các tổ chức trong việc điều tra tội phạm và bảo vệ an ninh mạng
Quá trình trích xuất dữ liệu từ các thiết bị điện tử có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các phần mềm đặc biệt hoặc bởi các chuyên gia điều tra kỹ thuật số. Dữ liệu đã được trích xuất  để đảm bảo rằng chứng cứ điện tử không bị mất mát và có thể được sử dụng trong quá trình điều tra và tố tụng.


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.
 

(090) 205-0101