Quét lỗ hổng an ninh mạng

Giải pháp quét lỗ hổng an ninh mạng
 


Giải pháp cung cấp các công cụ quét lỗ hổng bảo mật tự động được sử dụng để kiểm tra và phát hiện các lỗ hổng an ninh trong ứng dụng và hệ thống máy tính. chúng có khả năng tìm ra các lỗ hổng như SQL injection, cross-site scripting và nhiều lỗ hổng bảo mật khác trong ứng dụng web cũng như khả năng phân tích mã độc và kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trong hệ thống máy tính và ứng dụng. Giải pháp cung cấp các công cụ mạnh mẽ để quét và phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong mạng và ứng dụng, từ đó giúp tổ chức cải thiện hệ thống bảo mật và giảm nguy cơ bị tấn công. Giải pháp cũng cung cấp các báo cáo chi tiết về các lỗ hổng để người dùng có thể thực hiện các biện pháp sửa chữa phù hợp.


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.
 

(090) 205-0101