Kiểm tra đánh giá lỗ hổng an ninh mạng

Giải pháp kiểm tra đánh giá lỗ hổng an ninh mạng


Giải pháp cho phép kiểm tra và đánh giá khả năng tấn công khai thác thành công lỗ hổng /điểm yếu bảo mật của hệ thống mạng, cho phép tổ chức xác định được phương thức, cách thức mà hacker/attacker xâm nhập cũng như mức độ ảnh hưởng khi hacker/attacker xâm nhập thành công vào hệ thống của tổ chức.
Giải pháp cung cấp các chức năng như:
  • Thực hiện kiểm thử an ninh, đánh giá khả năng tấn công, xâm nhập của attacker/hacker vào hệ thống mạng thông qua các lỗ hổng/điểm yếu bảo mật.
  • Cung cấp khả năng tự động đánh giá, đảm bảo khả năng kiểm thử an ninh trên toàn bộ tài nguyên của hệ thống mạng trong thời gian ngắn nhất.
  • Kiểm thử an ninh hệ thống với cơ sở dữ liệu lỗ hổng bảo mật thường xuyên được cập nhật, đảm bảo khả năng đánh giá toàn an ninh toàn diện cho tài nguyên hệ thống.
  • Kiểm thử và đánh giá an ninh hệ thống với những công nghệ / phương thức tấn công xâm nhập mới nhất mà Attacker/Hacker sử dụng (như bypass hệ thống an ninh anti-virus, antimalware, IDS, IPS, …)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.

(090) 205-0101