Hê thống quét kiểm tra hành lý

Hệ thống quét kiểm tra hành lý
 


Hệ thống kiểm tra bằng tia X với công nghệ máy phát kép và chế độ xem kép tiên tiến nhất, hình ảnh tổng thể của hàng lý được nhìn thấy trên màn hình bất kể vị trí của nó bên trong hệ thống X-Ray. Công nghệ xem kép cho phép người vận hành không phải thay đổi vị trí và quét hành lý nhiều lần.
Hệ thống hỗ trợ tùy chọn phân tích hình ảnh: hiển thị màu tách biệt các vật liệu, màu giả, đen/trắng, dương/âm, chế độ tương phản, xác định đối tượng hữu cơ/vô cơ, độ xuyên thấu cao/thấp và cảnh báo mật độ cao.
Hệ thông cũng hỗ trợ các tùy chọn hiển thị hình ảnh: xem lại hình ảnh, phóng to hình ảnh, thay đổi chế độ xem và các công cụ tùy chọn phụ trợ như: đếm hành lý, hiển thị dữ liệu thời gian, xem trước tất cả các chế độ xem cùng một lúc


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.
 

(090) 205-0101