Hệ thống phát hiện chất nổ và các chất cấm

Hệ thống phát hiện chất nổ và các chất cấm
 


 
Hệ thống cho phép phát hiện hơi và dấu vết của chất nổ, ma túy, hóa chất và chất độc bằng cách kiểm tra không khí gần hoặc bề mặt của các vật thể mục như: bàn tay con người và/hoặc các bộ phận của quần áo. Các tính năng của hệ thống:
  • Phát hiện tức thời đồng thời các ion dương và âm
  • Không có nguồn ion phóng xạ
  • Không cần vật liệu và phụ kiện đắt tiền
  • Phát hiện các tác nhân hóa học khác nhau cũng như chất nổ, chất hóa học tự chế
  • Cơ sở dữ liệu các chất có thể mở rộng với các chất tùy chỉnh

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.
 

(090) 205-0101