Hệ thống điều khiển trung tâm

Hệ thống điều khiển trung tâm


Hệ thống điều khiển trung tâm thông minh cho phép giám sát và điều khiển tập trung các phẩn hệ kỹ thuật của một phòng hội thảo bao gồm:
  • Kiểm soát môi trường (điều khiển nhiệt độ điều hòa, điều khiển rèm, điều chỉnh độ sáng của đèn),
  • Điều khiển camera, máy chiếu, màn chiếu
  • Bật tắt các hệ thống đèn chiếu sáng
  • Điều khiển chuyển đổi linh hoạt các nguồn âm thanh và hỉnh ảnh ra màn hình hiển thị
  • và các chức năng khác

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.

(090) 205-0101