Hệ thống cổng từ phát hiện kim loại

Hệ thống cổng từ phát hiện kim loại
 


Hệ thống cho phép phát hiện các vật thể kim loại và phi kim loại không được phép mang vào các khu vực có yêu cầu kiểm soát an ninh đặc biệt
Với phần cứng đặc biệt cùng với máy tính hiệu suất cao cho phép hệ thống có thể phát hiện riêng biệt các vật thể rời rạc hoặc tích hợp được làm bằng vật liệu phi kim loại màu, kim loại màu, hỗn hợp, các loại lá kim loại khác nhau, cũng như nhựa cacbon cho các mục đích khác nhau.
Hệ thống có độ nhạy và khả năng chống nhiễu cao cho phép phát hiện các vật thể có khối lượng không vượt quá vài phần mười của một gam.
Việc cảnh báo hành vi mang đồ vật bị cấm và vị trí của nó trên cơ thể người mang có thể được thực hiện một cách công khai (kèm theo tín hiệu ánh sáng và âm thanh) hoặc bí mật (để tăng mức độ an toàn cho nhân viên), trong trường hợp này, tất cả thông tin liên quan được truyền qua kênh vô tuyến an toàn đến bảng điều khiển của người vận hành


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.
 

(090) 205-0101