Hệ thống âm thanh hội thảo

Hệ thống âm thanh hội thảo


Hệ thống âm thanh hội thảo được thiết kế để cung cấp âm thanh chất lượng cao cho các buổi hội thảo, hội nghị, hoặc sự kiện lớn. Các thành phần chính của hệ thống này bao gồm loa, mixer, ampli và các thiết bị kỹ thuật số khác nhằm tối ưu hóa chất lượng âm thanh và phục vụ cho nhu cầu của từng không gian cụ thể.
Tùy theo qui mô đầu tư, người dùng có thể lựa chọn linh hoạt một trong các các giải pháp âm thanh hội thảo với công nghệ phụ hợp như sau:
  • Hệ thống thanh hội thảo tương tự
  • Hệ thống âm thanh hội thảo kỹ thuật số có dây hoặc không dây hoặc kết hợp
  • Hệ thông âm thanh hội thảo không giấy tờ
Các hệ thống trên có thể kết hợp với Hệ thống phiên dịch, Hệ thống biểu quyết tạo thành hệ âm thanh hội nghị hoàn chỉnh đáp ứng mọi yêu cầu của người dụng


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.

(090) 205-0101