Giám sát định vị đối tượng

Giải pháp giám sát và định vị đối tượng 
 


Giải pháp giám sát và định vị đội tượng là một hệ thống sử dụng công nghệ GPS để theo dõi vị trí và hoạt động của các đối tượng như xe cộ, thiết bị di động, hoặc người dùng. Các thành phần chính của giải pháp này bao gồm:
  • Thiết bị GPS: Là thiết bị được lắp đặt trên đối tượng cần theo dõi để ghi nhận vị trí và dữ liệu liên quan.
  • Trung tâm theo dõi: Là nơi thu thập và xử lý dữ liệu từ thiết bị GPS để hiển thị và phân tích thông tin vị trí, quãng đường di chuyển, thời gian hoạt động, và các dữ liệu liên quan khác.
  • Ứng dụng di động hoặc phần mềm: Cho phép người dùng theo dõi và quản lý vị trí của đối tượng từ xa thông qua điện thoại di động hoặc máy tính.
  • Hạ tầng mạng kết nối: Để truyền dữ liệu từ thiết bị GPS đến trung tâm theo dõi. Hạ tâng mạng kết nối được sự dụng phổ biến là mạng di động GSM, trong một số trường hợp đặt biệt có thể sử dụng hạ tầng truyền dẫn vệ tinh; UHF/VHF.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.
 

(090) 205-0101