FAQ

Thông tin này đang được chúng tôi cập nhật, mọi yêu cầu khác vui lòng liên hệ với chúng tôi: 
  • Phòng 302-G4, Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam ​
  • Hotline: (090) 205-0101
  • Tel:+84 (24) 6252-6565 | Fax:+84 (24) 6282-2617
  • contact@tlsc.com.vn


Xem thêm:
1. Giải pháp hội nghị truyền hình 
https://tlsc.com.vn/giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh.html
2. Hệ thống Camera giám sát CCTV
https://tlsc.com.vn/giai-phap-cctv-giam-sat-an-ninh.html
3. Hạ tầng mạng điện nhẹ
https://tlsc.com.vn/giai-phap-ha-tang-mang-dien-nhe.html
4. Liên lạc bộ đàm
https://tlsc.com.vn/giai-phap-lien-lac-bo-dam-ky-thuat-so-chuyen-dung-mototrbo%E2%84%A2.html
5. Giải pháp nhà thông minh
https://tlsc.com.vn/giai-phap-nha-thong-minh.html
6. Âm thanh hội nghị
https://tlsc.com.vn/am-thanh-hoi-nghi.html

(090) 205-0101